DOJO Etiketa

DOJO je místem, kde probíhají tréninky a kde se cvičí. Měli byste se zde chovat skromně a akceptovat své silné i slabé stránky, respektovat tradice a pravidla, která jsou součástí bojového umění a napomáhají k osobnímu i duchovnímu rozvoji cvičence, bezpečnosti a kvalitě jednotlivých tréninků.

Je potřeba nejen se pravidly řídit, ale vnitřně je přijmout za své:

 1. Při příchodu do doja i při odchodu proveďte pozdrav (rei) úklonou ve stoje a tichým vyslovením (Us).
 2. Pokud potřebujete z jakéhokoli důvodu přerušit cvičení, odejít z doja během tréninku, vždy požádejte svého instruktora. (Shihan,sensei,senpai)
 3. Vždy se snažte být včas na tréninku, protože všechny jeho části jsou stejně důležité. Pokud se opozdíte, sedněte si na okraj doja a vyčkejte na svolení instruktora (Shihan,sensei,senpai) k cvičení.
 4. Před tréninkem si sundejte všechny ozdoby a šperky (řetízky, náušnice, náramky…).
  Pokud nejste schopni některé sundat, překryjte je náplastí.
 5. Osobní čistota a hygiena je velmi důležitá. Udržujte nehty na rukou i nohou ostříhané a na tréninky choďte v čistém a vyžehleném gi (kimonu).
 6. Vyvarujte se pití alkoholu. Mohlo by to vážně narušit efektivitu Vašeho tréninku a ohrozit bezpečnost Vaši i Vašich kolegů.
 7. Mluvení během tréninku omezte na minimum a neseďte zády k shomenu (čelní stěně).
 8. Vždy poslouchejte a respektujte svého instruktora. On je zde od toho, aby Vám pomáhal a vedl Vás. Pokud se v rámci tréninku cokoli vysvětluje, vždy setrvejte v klidu a pozorně vnímejte.
 9. V dojo by neměla panovat soutěživá atmosféra, měli byste akceptovat různé fyzické a mentální schopnosti všech kolegů. Neposmívejte se, nesnižujte se a vzájemně si neubližujte.

Bojové umění vyžaduje disciplínu, kázeň, respekt, poctivý přístup, pravidelnost a pevnou vůli.